ÇEREZLER POLİTİKASI NOTHINGBUTNET S.L.

Bu genel koşullar, www.nbn23.com İnternet sitesine erişim ve kullanımı düzenlemektedir, NOTHINGBUTNET, S.L. İnternet kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Www.nbn23.com web sitesinin sahibinin kimlik bilgileri

Www.nbn23.com web sitesinin sahibi NOTHINGBUTNET S.L. (bundan sonra NBN23) CIF B-98721459, C / Catedrático Agustín Escardino, 9 adresinde, Parc Cientific Universitat de Valencia46980 Paterna (Valencia) adresinde ve C / Juan de la Cierva 27 Wellness Building 1 adresindeki bildirimler için adres ile birlikte , 46980 Paterna Teknoloji Parkı (Valencia), Valencia Ticaret Sicilinde 31 Mart 2015 tarihinde Cilt 9941 folio 61 sayfa numarası v-164577’de tescil edilmiştir.

 

Web sitesinin amacı

Siteye erişim sayesinde, kullanıcı NBN23 tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin keyfini çıkarabilir. NBN23, tek taraflı olarak ve önceden haber vermeksizin, sitenin yapılandırmasını, içeriğini ve hizmetlerini ve kullanım koşullarını değiştirebilir.

 

Web sitesinin kullanım şartları

Bu şartlar, NBN23’e ait www.nbn23.com web sitesinin erişimini ve kullanımını düzenler. “Site veya web sitesi” terimi, sınırlayıcı olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri, metin, grafik ve genel olarak, haklarla korunan herhangi bir araç veya destekle ifade edilen tüm maddi veya maddi olmayan eserler olarak anlaşılmaktadır. mülkiyet ve özellikle fikri ve sınai mülkiyet.

Kullanıcı durumu web sitesine erişim yoluyla elde edilir. NBN23, kullanıcıya, aşağıdaki genel kullanım koşullarının, web sitesine erişim ve / veya web sitesinde yayınlanan içeriği göstermesi nedeniyle kullanıcı tarafından açıkça ve tam olarak kabul edildiği bilgisini verir. Bu genel şartların tamamen veya kısmen başkaları tarafından değiştirilmesi durumunda, söz konusu yeni genel şartların belirtilen şekilde kabul edildiği kabul edilir. Ancak, burada yer alan ardışık sürümleri bilmek, bu genel koşullara önceden erişmek, web sitesinin kullanıcısının sorumluluğundadır. NBN23, kullanıcının web sitesinin içeriğine erişmek istediği her defasında onlara erişmesini önerir.

Kullanıcı, İnternet’e ve özellikle de web sitesine, İnternet’in tamamen güvenli olmadığının bilincinde olan dosya ve bilgisayar ekipmanı bilgi sistemlerinde istenmeyen eylemlerden kaçınmak için yeterli güvenlik önlemi oluşturmalıdır. .

 

İzin verilen kullanımlar ve yasaklanan kullanımlar

Kullanıcı (i) Web sitesine ücretsiz olarak erişebilir; (ii) Mevcut içerikleri kullanın ve uygun olduğunda, şifrelerinin ve şifrelerinin aynı kullanım ve saklamadan sorumlu olmaları halinde özel erişim yoluyla; (iii) Siteyi mevcut mevzuata, ahlaka, iyi geleneklere ve kamu düzenine uygun olarak doğru ve yasal bir şekilde kullanmak.

Hiçbir durumda kullanıcı: (i) Site içerisinde sunulan içerikleri, genel kullanım şartlarına aykırı şekilde kullanamaz; (ii) Site içeriğine yasadışı amaçlarla, üçüncü şahısların hak ve özgürlüklerine zarar vermek veya NBN23 veya üçüncü şahısların zararına herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar verebilmek amacıyla bunlara erişmek veya bunları kullanmak; (iii) İçerik, program veya erişilebilir sistemlerde hasara veya yetkisiz değişikliklere neden olabilecek her türlü bilgisayar virüsü, kodu, yazılımı, bilgisayar programı, bilgisayar donanımı veya telekomünikasyon kullanın; (iv) NBN23 kimlik koruma cihazlarını veya web sitesinde barındırılan içerikleri içerebilecek herhangi bir şekilde eleyin veya değiştirin.

 

NBN23’ün Hakları

NBN23, aşağıdaki hakları saklı tutar:

Siteye erişim koşullarını teknik veya başka şekilde, tek taraflı olarak ve kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirin.
Belli hizmetlere ve uygun olan yerlerde, belirli hizmetlere ve / veya içeriğe erişim için bir fiyat ya da diğer şartların şartlarını belirleyin.
Kullanıcıların, siteyi kendileri için üstlendikleri yükümlülük ve yasaklara uygun olarak kullanmalarını garanti etmediklerinde, kullanıcıların erişimini sınırlandırın, hariç tutun veya şartlandırın.
Bir içerik hizmetinin veya içeriğinin sağlanmasını, aynı yasadışı veya kendileri için belirlenen koşullara aykırı olduğunda, tazminat hakkı olmaksızın tamamlayın.
Tek taraflı ve önceden haber vermeksizin, uygun görüldüğü zaman, sitenin yapısını ve tasarımını değiştirmenin yanı sıra, sitenin içeriğini veya hizmetlerini ve siteye giriş ve / veya kullanım koşullarını veya tümünü veya bir bölümünü güncellemek, değiştirmek veya silmek; bu tür bilgilere erişime izin verme.
Herhangi bir zamanda ve bu şartlara uymayan kullanıcılara siteye önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman reddet.